Fijn dat u interesse toont en de website van jullievertrouwenspersoon.nl bezoekt. Zoals u ziet is deze website nog in ontwikkeling, maar u kunt mij zeker wel al bereiken via info@jullievertrouwenspersoon.nl of telefonisch 06-27428646


Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.


Als gecertificeerd externe vertrouwenspersoon kan ik u als werkgever bijstaan in klachten op het gebied van seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld, discriminatie en integriteitskwesties.


Door problemen eerder te signaleren en tevens werknemers goed voor te lichten, kan een vertrouwenspersoon Preventief van Waarde zijn en uiteindelijk ook dus Kostenbesparend.


Als externe vertrouwenspersoon neem ik daarbij een onafhankelijke neutrale houding aan en ga oplossingsgericht te werk. Gemotiveerde medewerkers, die zich veilig voelen op hun werkplek, werken met plezier en productiever!


Als vertrouwenspersoon “Yvonne Heslenfeld” ben ik geregistreerd en gecertificeerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) en expert op het gebied van Ongewenst Gedrag en Integriteit. Ik volg met regelmaat bijscholing om mijn persoonscertificaat van het LVV in het register van Hobéon SKO op peil te houden.


www.jullievertrouwenspersoon.nl


Yvonne Heslenfeld-Siersema

info@jullievertrouwenspersoon.nl

Tel.nr 06-27428646

KvK nr 73505579

Btw-identificatienummer NL8595.52.445B01


https://nos.nl/l/2460732