Werkwijze

DE FUNCTIE VAN EEN VERTROUWENSPERSOON

Binnen het beleid tegen ongewenste omgangsvormen binnen een organisatie, speelt een Vertrouwenspersoon een essentiƫle rol.

Ongewenst gedrag kent diverse gradaties, waarbij sommige gevallen zelfs grensoverschrijdend zijn. Een Vertrouwenspersoon biedt medewerkers de mogelijkheid om vertrouwelijke kwesties te bespreken. De Vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en bekijkt mogelijke oplossingen.
De focus ligt voornamelijk op de eerste opvang, gevolgd door overleg tussen de medewerker en de vertrouwenspersoon over verdere stappen.

Niet elke melding hoeft tot concrete actie te leiden. De betreffende medewerker kan bijvoorbeeld behoefte hebben aan het delen van zijn/haar gevoelens. De melding kan worden vastgelegd in een meldingsregister, of externe professionals zoals mediators of coaches kunnen worden ingeschakeld.
Als het probleem binnen de organisatie opgelost kan worden, biedt de vertrouwenspersoon ook begeleiding hierbij.

De gekozen oplossing hangt volledig af van de wensen van de melder, tenzij het om strafbare feiten gaat. In dat geval moet de vertrouwenspersoon dit melden bij de politie of justitie. De rol van de vertrouwenspersoon draait voornamelijk om het begeleiden van medewerkers bij hun melding, waarbij de melder de regie behoudt en samen met de vertrouwenspersoon de opties afweegt.

HOE WERKT HET

Je kunt kiezen voor een Basispakket, waarbij je toegang krijgt tot een vertrouwenspersonen, of je kiest Pluspakket, waarbij we het gehele PSA beleid voor je uit handen nemen.

Het begint met het indienen van een aanvraag. Zodra we je aanvraag ontvangen, nemen we direct contact met je op.

    Wie gingen je voor?